Acura World banner

sprinkler

  1. Các loại đầu phun 68 độ C

    Detailing Tips and Tricks
    Công ty An Phát chuyên cung cấp các Loại Đầu Phun Tyco Sprinkler Pendent TY-B, TY-FRB, B1, BB1, DS-1, EC-25, ELO-231, ESFR… với nhiều nhiệt độ kích hoạt và hệ số phun khác nhau. Trong bài viết này, An Phát xin gửi đến quý khách hàng các loại đầu phun sprinkler Tyco 68 độ C hướng xuống, ứng dụng...
Top