Acura World banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
4 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Vụ tấn công khước từ nhà sản xuất (DDoS) quy mô to đã đánh gục hạ tầng mạng quan trọng tại Liberia, 1 quốc gia ở Tây Phi.
Theo PCWorld, màng lưới "máy tính ma" (botnet) đồ sộ đã nhận lệnh tiến công vào những liên hệ IP ở châu Phi, khiến hệ thống Internet tại Liberia bị sập hồi đầu tháng 11. Đáng chú ý, hình thức tiến công này như vậy các đợt diễn ra vào cuối tháng trước, làm cho Internet tại Mỹ và châu Âu bị tê liệt.

Theo gia bảo mật Kevin Beaumont, Botnet 14, 1 dạng của mã độc Mirai, đã tạo ra lượng truy cập đên đến 500 Gigabit mỗi giây, đủ phá đổ vỡ mọi hệ thống mạng hiểm yếu của Liberia. Tin tặc đã hình thành mạng lưới "máy tính ma" này ưng chuẩn phát hành phần mềm độc hại rồi san sẻ trên những diễn đàn trong khoảng cuối tháng 9.
ước tính khoảng nửa triệu đồ vật Internet bảo mật kém như camera giám sát và đầu ghi hình... đã nhiễm mã độc Mirai. trong khi chậm tiến độ Dyn, tổ chức điều hành hệ thống tên miền (Domain Name System), nạn nhân trực tiếp của vụ tấn công trước chậm triển khai tại Mỹ, đã bị hạ gục bởi 100.000 vật dụng nhiễm mã độc. các biến thể của Mirai cũng liên tiếp xuất hiện.
các chuyên gia tin rằng các cuộc tấn công khước từ nhà sản xuất lâu dài sở hữu thể đạt 10 Terabit mỗi giây, đủ sức hạ gục tất cả mạng Internet tại bất kỳ quốc gia nào. Để bảo vệ chính mình, quý khách cần cẩn trọng hơn trong vấn đề bảo mật những trang bị thông minh.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top